Telegrafia ”digitală” cu N1MM Logger

clip_image002Cristian Colonati YO4UQ

Introducere.

În scurta istorie a telegrafiei, de la Samuel Morse (1791 – 1872) şi până astăzi, recepţia şi transmiterea caracterelor alfanumerice prin succesiuni de linii şi puncte a evoluat de la recepţia auriculară sau prin imprimarea secvenţelor pe bandă de hârtie, până la decodarea caracterelor cu ajutorul calculatoarelor prin eşantionarea semnalelor sosite. La fel transmisia a evoluat de la clasicul manipulator manual, la cheile automate cu tuburi, tranzistori sau circuite integrate (aşa numitele bug-uri), cu memorii volatile sau mesaje memorate prestabilite şi până la mesaje înregistrate în programe de calculator, “macro” mesaje.

Datorită evoluţiei tehnologice, apariţiei unor sisteme şi moduri de comunicaţii performante, cerinţele pentru cunoaşterea telegrafiei atât în traficul oficial: comercial, militar sau industrial cât şi la nivelul radioamatorilor au fost eliminate. Examenele de cunoaşterea telegrafiei nu mai sunt obligatorii. Pentru radioamatori însă, odată cu calculatoarele, au fost create şi programele care să susţină radiocomunicaţiile digitale telegrafice.

Telegrafia, istoric vorbind fiind primul sistem de comunicaţii digitale, a fost şi ea preluată de calculatoare atât pentru recepţie/decodare cît şi pentru emisie/manipulare. Se pot semnala unele din cele mai cunoscute şi utilizate programe de decodare sau decodare şi manipulare, cum ar fi: CWget, MixW, Ham Radio Deluxe, precum şi primul program consistent, orientat pentru concursuri, N1MM Logger. Ne vom ocupa numai de N1MM Logger utilizat în recepţia şi emisia telegrafică atât în concursuri cât şi în traficul telegrafic obişnuit pentru realizarea de QSO-uri.

Ca o umilă constatare pe care o semnalăm în această scurtă introducere este că radioamatorii tineri sunt bine pregătiți în tehnica de calcul și utilizarea PC-ului dar nu știu telegrafie, iar generațiile mai vechi știu de regulă multă telegrafie dar au unele probleme de adaptare cu tehnicile informatice. Există bine înțeles și categoria ”elită” care s-a adaptat mai rapid evoluției tehnologice. Încercăm să atenuăm aceste diferențe prin expunerea unei aplicații complementare între telegrafie și calculatoare.

N1MM Logger şi telegrafia.

N1MM Logger este un program performant care acoperă practic lucrul cu toate modurile de emisiuni destinate radioamatorilor pentru lucrul în concursuri dar şi în traficul obişnuit: SSB, CW clasic şi practic aproape toate modurile digitale cum ar fi RTTY, BPSK, QPSK, MFSK, Hell, Thor, Throb şi altele printre care şi telegrafia digitală. Să o numim pentru noi CW-Digi.

Definim CW-Digi ca fiind un sistem telegrafic care realizează funcţiunile de decodare (recepţie) şi manipulare (emisie) asistate de calculator pentru operatori care nu ştiu încă telegrafie (non-telegrafişti) în vederea efectuării de legături (QSO-uri) atât în concursuri cât şi legături obişnuite în afară concursurilor. Cu ajutorul lui N1MM Logger se asigură un instrument performant pentru radioamatorii mai puţin sau deloc familiarizaţi cu emisiunile telegrafice oferind posibilitatea de lucru în concursurile de telegrafie unde se pot realiza legături interesante cu staţii DX rare.

Obiectiv.

Prezenta expunere are drept scop promovarea indirectă a telegrafiei prin intermediul programului de calculator N1MM Logger care permite efectuarea directă de QSO-uri de către non-telegrafişti. Ascultând şi lucrând în acest sistem, cu timpul, operatorii se vor perfecţiona în recepţia telegrafică şi vor putea utiliza modul CW clasic, auricular. Se încearcă înlocuirea lungilor şi incomodelor cursuri de telegrafie cu un instrument stimulativ aflat în orice moment la dispoziţia operatorului. Pe lângă programele de calculator existente de învăţare a telegrafiei, generarea automată de grupe de caractere, ca informaţie suplimentară menţionăm că unele transceivere moderne au în meniu opţiunea de învăţare a telegrafiei – CW Training Feature – care setată corespunzător transmite la nivelul “sidetone” grupe de litere, cifre sau combinate la orice viteză (vezi FT-450, FT-897D, FT-857D ş.a.)

Radiocomunicaţiile digitale şi N1MM Logger.

Pentru radioamatorii care doresc să intre în lumea multidisciplinară a simbiozei dintre radio şi calculatoare, lume modernă, complexă şi frumoasă, lumea comunicaţiilor digitale, a fost editată şi s-a tipărit la sfârşitul anului 2011 lucrarea Ghid practic de radiocomunicaţii dgitale”. Volumul se poate încă procura prin FRR sau de la Radioclubul Municipal Bucureşti. Pe lângă recomandările hardware cu privire la echipamente şi interfeţe între PC şi transceiver au fost prezentate şi câteva din cele mai reprezentative programe de comunicaţii digitale: MMTTY, Digipan, Ham Radio Deluxe, precum şi N1MM Logger cu partea generală de instalare şi setare pentru radiocomunicaţiile digitale (pag. 87-98). În această expunere ne vom focaliza „step by step” numai pe segmentul CW-Digi, telegrafie digitală, recepţie şi transmisie cu N1MM Logger, care nu a făcut parte din lucrarea menționată anterior.

Vom prezenta:

* N1MM Logger și telegrafia 

* Obiectivul prezentării

* Radiocomunicațiile digitale și N1MM Logger

* Prezentarea pachetului N1MM Logger

Instalare și Configurare

1. Date operator

2. Porturi, moduri și audio: Hardware (CAT și PTT), Files, Digital mode, Other & Winkey, Mode Control, Sound. (2.1. – 2.6.)

· Ferestre de lucru și auxiliare: Principală, Waterfall, DI-Digital Interface, Log, Telnet Window, Bandmap.

· Motorul de decodare Fldigi

· Setarea Digital Interface DI

· Pitch, waterfall Fldigi și FT-450

· Macros

· Alegerea ferestrelor de QSO și Log, Telnet Window și Bandmap, DX Cluster VE7CC

· Operarea N1MM în telegrafia CW-Digi: pregătirea pentru QSO, recepția și decodarea, emisia

· Unele concluzii

Scurtă prezentare a pachetului de programe N1MM Logger.

Programul de concurs N1MM Logger a fost conceput pentru a putea lucra chiar în configuraţii minime pe mai multe versiuni de Windows: Windows NT, 2000, XP, Vista 32/64 şi Windows 7 32/64. O legătură la Internet pentru consultarea unui Dx Cluster şi poziţionarea automată pe staţia dorită este de asemenea posibilă. Pot apare probleme la calculatoarele cu memorie mică şi viteză mică a procesorului atunci când pe cluster se poziţionează un număr mare de spoturi CW sau RTTY. Rezoluţia minimă recomandată pentru ecran este de 1024 x 768 iar un procesor de 1,5 ÷ 2 GHz cu o memorie de 1 ÷ 2 GB sunt parametrii uzuali în PC-urile de astăzi. Programul admite CAT precum şi comenzi de PTT şi CW pe porturi seriale (COMx / RS232) sau prin convertoarele USB/Serial.

Se pot folosi și interfețele industriale cu o conexiune ”all USB”. Interfețele hardware între calculator și transceiver vor fi corelate cu porturile echipamentului radio. În prezenta expunere vom exemplifica, atunci când va fi nevoie, pe echipamentul radio din dotarea autorului (FT-450), care este unul dintre echipamentele accesibile și în același timp suficient de complex și versatil pentru a putea constitui un model de referință reprezentativ http://www.yaesu.com/ despre FT-450 sau FT-450D.

Instalare.

Din site-ul http://n1mm.hamdocs.com se descarcă aplicaţia de bază N1MM-FullInstaller.exe şi în continuare, numai ultima actualizare, N1MM-newexeV12.01.04.exe care exista la data elaborării acestui material. Aplicaţia de bază nu se schimbă decât foarte rar însă versiunile actualizate se schimbă chiar şi de mai multe ori pe lună funcţie de introducerea unor noi concursuri, corecţia unor „erori” sau adaptarea la noi echipamente radio.

Codul versiunilor are următoarea semnificaţie: exemplu N1MM-newexeV12.01.04.exe, V=Versiunea, 12=anul 2012, 01=luna din an, 04=numărul actualizării. Lansaţi în execuţie N1MM-FullInstaller.exe care se instalează în folderul C:\N1MM Logger. Versiunile de actualizare se instalează după lansare în mod automat, prin reacoperire, în acelaşi folder.

Pe lângă programul de bază şi versiunile de actualizare ale lui N1MM Logger, care gestionează concursurile, operaţiunile curente la efectuarea unei legături şi controlul cu exteriorul, pachetul utilizează şi trei motoare de decodare pentru radiocomunicaţiile digitale. Cele trei motoare au fost construite ca aplicaţii independente de către alţi radioamatori şi au fost incluse în aplicaţia specializată pentru concursuri de către N1MM & Co. Acestea sunt:

MMVARI – care este imbricat intim în N1MM Full Installer şi care oferă decodare pentru o multitudine de moduri digitale şi care nu trebuie descărcat şi instalat deoarece se instalează odată cu generarea lui N1MM.

MMTTY – care trebuie descărcat din http://mmhamsoft.amteur-radio.ca/ şi se instalează într-un folder separat de regulă în C:\Program Files\MMTTY. El poate fi folosit pentru emisiunile de RTTY AFSK şi FSK cu parametrizare corespunzătoare.

Fldigi – cea mai nouă aplicaţie de decodare care asigură un ecran (waterfall) foarte util şi plăcut. Face decodarea unei game largi de moduri digitale printre care şi CW şi este utilizabil pentru o multitudine de emisiuni digitale. Se descarcă de la http://www.w1hkj.com/ şi la fel ca MMTTY se instalează implicit într-un folder separat C:\program Files\Fldigi-x.xx.xx unde x.xx.xx este numărul de versiune al programului.

N1MM va fi instalat pentru toate modurile de lucru și motoarele existente. Pentru CW-Digi vom utiliza numai interfața de waterfall a programului Fldigi.

Configurare.

       
  clip_image005
  clip_image006  
 

Odată ce aceste instalări au fost făcute şi în ideea că partea de interfaţă hardware, audio, CW&PTT şi CAT, între staţie şi calculator, precum şi o conexiune la Internet există, se poate trece la configurarea programului:

1. În fereastra principală (Fig.1), de pornire care se deschide la lansarea programului. Din Config > Change Your Station Data se introduc datele personale ale operatorului (Fig.2).

2. Urmează parametrizarea conexiunii din Config > Configure Ports, Mode Control, Audio, Other din tab-urile specifice. 2.1. Primul tab este Hardware în care definim conexiunile între staţia de radio şi calculator: CAT, PTT și CW.

– Setare generală pentru comunicațiile digitale.

Pentru CAT s-a ales în acest caz COM1 la care DTR şi RTS sunt tot timpul pe On (Always). În aceste condiţii cu o interfaţă corectă din punct de vedere hardware CAT trebuie să funcţioneze. Atenţiune! Parametrii de comunicaţie pentru CAT sunt corelaţi cu cei din documentaţia echipamentului radio. (Speed, Parity, etc.)

Funcţie de echipamentul radio care admite CAT şi dacă acesta admite PTT prin CAT se poate renunţa la legătura de pe COM1 pentru PTT, adică la semnalul RTS (pin7) şi se poate bifa din COM1 una din cele trei opţiuni: PTT via Radio Command Digital Mode, SSB sau CW. Legătura pe COM3 trebuie să rămână pentru DTR (pin4) dacă se intenţionează lucrul în telegrafie CW. La echipamentele care nu folosesc CAT legătura PTT poate deveni obligatorie.

Se dispune în configuraţie de o legătura pe COM3 pentru PTT şi CW unde se deschide butonul de Set şi se trec parametrii căii de comunicaţie COM3.

– Setare specifică pentru CW-Digi.

Un comentariu special vom face despre comenzile de PTT, CW și CAT pentru emisiunile de CW-Digi în N1MM logger. Întâlnim mai multe situații funcție de modelul de transceiver care este în dotare astfel:

 1. Transceiver model mai vechi, fără CAT, conexiunea de PTT pe față în conectorul metalic de microfon iar portul de manipulare CW separat. Transceiverul are și buton de selectare a funcționării cu VOX. (Ex: TS-830)
 2. Transceiver cu interfață de CAT, conector separat pentru emisiuni digitale (ACC sau Data), cu nivel de semnale constant, având inclusă comanda de PTT pe unul din pini suplimentar față de cea existentă pe conectorul de microfon. Port de manipulare CW separat și buton de activarea funcționării prin VOX. (Ex: TS-450)
 3. Transceiver de fabricație recentă cu interfață de CAT, conector separat pentru emisiuni digitale, cu semnale de nivel constant având inclusă comanda de PTT suplimentar față de cea existentă pe conectorul de microfon. Port de manipulare CW separat și activarea funcționării CW din meniul software cu o opțiune generică care afișează BK-IN și care emulează de fapt trecerea în emisie la manipularea CW fără a mai fi nevoie de unul din semnalele explicite de PTT sau activare VOX prin buton. Activarea VOX se face prin software. (Ex: FT-450)

Dece au fost expuse aceste situații? Deoarece pentru fiecare dintre ele este necesară o parametrizare specifică în N1MM Logger funcție de echipamentul radio din dotare.

a.

 
clip_image008  

Pentru această situație sunt necesare semnale de CW din portul COMx al PC pe pinul 4 (DTR) și PTT din pinul 7 (RTS).

Dacă transceiverul are buton de VOX comanda de PTT este opțională sau poate să lipsească pentru emisiunile de CW (Fig.3)

b.

       
  clip_image011   clip_image012

Pentru generarea semnalelor de CW din calculator la fel ca la punctul a. prin portul COMx al PC pin 4 (DTR). Trecerea în emisie se poate face în mai multe feluri: prin butonul de VOX, prin comanda de PTT COMx pin 7 (RTS) sau prin CAT care are opțiunea de PTT prin CAT care trece transeciverul în emisie, funcțiunea TX. Atențiune! Nu se selectează simultan mai multe opțiuni de PTT ci numai una singură. (Fig.4 și 5)

c. Pentru manipularea CW la fel ca la punctele a. și b. din portul COMx al PC pin 4 (DTR). Pentru trecerea în emisie nu mai este nevoie nici de PTT și nici de CAT. Transceiverul se setează din meniu pe opțiunea software de VOX implicit care angajează automat emisia când apare semnalul de manipulare și transmite purtătoarea. Pe displayul transceiverului apare semnalizată această situație cu un icon BK-IN. La sfârșitul transmisiei revenirea în recepție se face cu mică întârziere programabilă. Deoarece în waterfall CW al Fldigi din N1MM Logger acordul se face din transceiver pe frecvența de ”pitch” nu mai este practic nevoie de conexiunea CAT pentru acest mod de lucru. Nu mai avem nevoie pe ecranul calculatorului să fie afișată frecvența reală din transceiver ci numai frecvența audio (BFO) pe care facem acordul stațiilor corespondente. În figura alăturată de Configurer tab-ul Hardware se vede cum trebuie setate opțiunile în cazul stațiilor de radio de construcție recentă având funcțiunea de VOX inclusă în softul propriu. Vom reveni cu detalii explicative în continuare. (Fig.6 și 7)

       
  clip_image015   clip_image016
 

2.2. Parametrii din tab-ul Files nu suferă nici o schimbare. De asemeni cei din Function Keys (Fig.8) cu remarca că se poate bifa câmpul in Send leading zero serial numbers pentru ca cifrele de control să poată începe în concursuri cu 001, cu zero în faţă.

2.3. În tab-ul următor Digital mode (Fig.9) se alege Souncard pentru Digital interface 1 iar pentru MMTTY Path se alege cu butonul Select calea unde este programul MMTTY.EXE. La fel se procedează pentru a defini calea programului Fldigi.exe.

2.4. Tab-ul Other nu ne interesează şi de asemeni Winkey.

2.5. Foarte important este tab-ul Mode Control care determină felul în care va fi controlat transceiverul prin CAT la schimbările de frecvenţă şi modul de lucru ales (CW, USB, LSB, AM, FM, RTTY, PSK).

Echipamentele radio sunt foarte diferite şi software-ul de CAT este puternic personalizat pe firmă şi pe modelul de echipament. În tab-ul Mode Control (Fig.10) s-a încercat o sistematizare pentru această selecţie în două ferestre astfel:

Mode recorded in log – modul de înscriere în log care este funcţie de tipul concursului ales şi care are mai multe opţiuni. Pentru a nu intra în amănunte recomandăm să se aleagă opţiunea Always iar din câmpul pop-up pentru modul în care se va lucra la un moment dat. Pentru CW-Digi selectăm CW.

Mode sent to radio – Modul de transmisie al echipamentului radio, valabil pentru modurile digitale. Aici convenţiile sunt următoarele:

· pentru RTTY FSK se alege RTTY sau RTTY-R (reverse)

· pentru RTTY AFSK se alege USB sau LSB pentru transceiverele de model mai vechi şi cu conexiune pe faţă.

· Pentru PSK se poate alege USB sau LSB pentru conexiunile pe faţă sau

· AFSK şi AFSK-R (reverse) pentru conexiunile de nivel constant şi transceivere evoluate cu CAT ca de exemplu la FT-450 sau mai deştepte.

· Pentru CW-Digi selectam în ambele câmpuri No Change.

În concluzie, dacă utilizaţi FSK pentru RTTY trebuie să selectaţi RTTY iar dacă utilizaţi AFSK să selectaţi în mod normal AFSK sau USB / LSB funcţie de ce oferă echipamentul radio declarat. Pentru PSK alegerea ar putea fi PSK dacă este disponibil, AFSK-R pentru unele transceivere sau USB pentru cele mai multe dintre ele.

Pe măsura trecerii timpului şi a câştigului de experienţă se poate trece şi la setări mai complexe.

2.6. Dacă se foloseşte placa de sunet inclusă pe placa de bază a PC-ului şi este declarată în Control Panel > Sound atunci în tab-ul Audio (Fig.11) se pune pentru un singur aparat de radio:

1 – Only use Radio 1 Output Device; output on bothchannels în Select Radio 1 Output Device – opţiunea Default. Dacă aveţi mai multe plăci de sunet şi o schimbaţi din meniul Control Panel > Sound, selectaţi în mod corespunzător şi în tab-ul Audio şi închideţi şi reporniţi N1MM Logger pentru a lua această setare.

       
clip_image020      
 

clip_image019
Pentru tab-ul Audio dacă lucrăm cu sistemul audio al plăcii de bază lăsăm totul pe Default. Lucrul cu o altă placă audio se selectează specific.

       
clip_image023    
clip_image024  
 

Cu aceste elemente am încheiat partea de parametrizare hardware a legăturii transceiver – PC pentru modul CW-Digi.

Ferestre de lucru și auxiliare.

Pentru N1MM Logger selecţia ferestrelor de lucru şi auxiliare se face din meniul principal Window. (Fig.12)

clip_image026

Dintre acestea cele mai folosite în desfăşurarea unui QSO sau concurs sunt: Digital Interface, Entry Window, Log, Packet/Telnet și Bandmap. Cea mai importantă pentru comunicaţiile digitale, Digital Interface DI, are un meniu propriu din care se poate deschide una din ferestrele de „waterfall” pentru unul dintre motoarele de decodare şi afişare: MMTTY, MMVARI sau Fldigi. Selectarea unuia dintre acestea se face din meniul ferestrei Digital interface > Interface > cu selecţie din lista care se deschide.

Căile de acces la aceste programe au fost declarate anterior (Paragraful 2.3. tab-ul Digital Mode Fig.9) în Config > Configure Port, Mode Control, Audio, Other > Digital mode > de unde s-au ales MMTTY Path şi Fldigi Path. Ca opţiune pentru CW-Digi utilizarea motorului Fldigi este obligatorie. Descrierea descărcării şi instalării celor trei motoare în calculator precum şi indicarea căilor (path) de unde le poate activa N1MM Logger a fost făcută anterior în capitolul Instalare.

Câteva cuvinte despre parametrizarea interfeţei digitale DI pentru motorul de decodare Fldigi.

Odată lansată Digital Interface, din meniul principal Window, aceasta afişează şi ea un meniu cu trei opţiuni: Setup, Interface şi Help.

Setup > Setting > Digital Setup > General / MMTTY Setup din care se recomandă o selectare simplă pentru culorile din ferestrele de Rx, Tx, Rx text, culoarea propriului indicativ, fontul din fereastra de Rx precum precum şi preferinţa pentru motorul de lucru preferat care în cazul nostru este Fldigi. La final apăsaţi pe Save Configuration. Alegerea unor opţiuni suplimentare rămâne la latitudinea fiecărui operator. Figura pentru descrierea interfeţei digitale DI este dată în continuare (Fig13).

Motorul de decodare Fldigi.

Vom detalia motorul Fldigi care este de o construcţie relativ recentă şi oferă o interfaţă plăcută pentru practic toate modurile digitale cunoscute şi utilizate în mod curent în emisiunile HF de amator, inclusiv telegrafie CW.

Aşa cum am mai menţionat Fldigi se descarcă din site-ul http://www.w1hkj.com/download.html unde de regulă este disponibilă numai ultima versiune. Din pagina care se deschide se accesează programul din Windows Setup (la data redactării versiunea era Fldigi-3.21.37). Instalarea se va face în C:\Program Files\Fldigi-x.xx.xx. Atenţiune! Trebuie descărcat şi RigCat Xmls din xml archives, specific pentru echipamentul radio cu care sunteţi dotat şi pentru care există respectivul modul. Descărcarea se face cu click dreapta > Save target as în folderul C:\N1MM.

Trebuie menţionat că Fldigi este el însuşi un program de comunicaţii digitale de utilizare generală în continuă dezvoltare pe care însă nu îl vom comenta. N1MM Logger foloseşte numai unele din potenţele acestuia orientate către decodarea emisiunilor digitale în „waterfall” și valenţele CAT pentru afişarea frecvenţei transceiverului. Restul funcţiunilor aferente pentru automatizarea lucrului în concursuri, adică: colectarea indicativelor afişate în Digital Interface cu un singur click, punctajul legăturii, construcția log-ului, controale, macrouri, salvările finale, evaluarea scorului şi operarea dinamică rămân apanajul lui N1MM Logger.

Urmează activarea ferestrei Fldigi Egine1-waterfall only mode motorul necesar lucrului în CW. (Fig. F01)

La prima accesare a motorului Fldigi din meniul interfeței digitale DI apare fereastra Fldigi Engine 1 – Fldigi configuration Wizard > Next și se completează câmpurile: Callsign, Name, QTH, Locator, Antena și din nou Next pentru fereastra Audio Device iar din tab-ul Device selectați câmpul Port Audio și fixați placa audio utilizată. Din nou Next > Finish și apare fereastra de “waterfall”. Pentru a evita reintroducerea parametrilor la o nouă lansare a programului mergeți în Configure și dați Save Config din subsol.

Urmează parametrizarea ferestrei Fldigi Egine1-waterfall only mode care este specifică pentru N1MM și lucrului în CW.

Din meniul propriu ferestrei Fldigi Op mode se alege CW. Cu drop and drag se trage de marginea din dreapta a ferestrei pentru o dimensiune convenabilă ecranului de care dispunem. Din butonul x1 al barei de opțiuni de jos se lărgește câmpul vizual, banda audio la x2 sau x4. Faceți un click cu mouse-ul în dreptul frecvenței de “pitch” setată în transceiver (recomandat 800Hz). Apare markerul orizontal roșu al benzii în care trebuie încadrat semnalul telegrafic audio recepționat (prin acordul fin din transceiver) pentru a putea fi decodat în fereastra Digital Interface DI. Dacă semnalul telegrafic recepționat este în banda roșie, frecvența de “pitch”, care este aceiași în Fldigi și transceiver suntem siguri că la emisie suntem acordați corect pe stația corespondentă.

clip_image028
Pitch, waterfall și FT-450.

Putem comenta un aspect special referitor la funcționarea waterfall al Fldigi pentru recepția emisiunilor telegrafice. Pentru recepția telegrafică acordul corect pentru decodarea stației corespondente se face atunci când semnalul acesteia afișat pe waterfall este adus pe frecvența de pitch. CW pitch se aliniază pe CW ”sidetone” BFO offset din transceiver iar filtrul CW al transceiverului se centrează și el automat pe această frecvență.

La transceiverele moderne frecvența de pitch se poate seta din sută în sută de Hz între 400 și 800Hz. Prin setarea în transceiver a frecvenței de pitch tonul audio emis la un acord corect va fi cel setat în plaja 400 – 800Hz.

În consecință pentru recepția telegrafică digitală, în waterfall avem nevoie de afișarea scalei în frecvențe audio pentru a asigura un acord corect pe frecvența de pitch. Frecvențele radio nu ne interesează în mod special. În consecință se lasă în Configure > Waterfall > Dislay > Frequency scale > Always show audio frequency.

Acordul pe stația corespondentă se face din butonul de acord fin al transceiverului aducând semnalul acesteia în zona de pitch afișată pe markerul roșu poziționat pe scala de waterfall. Poziționarea markerului pe frecvența de pitch se face cu un click pe waterfall în dreptul frecvenței de pitch. Nu uitați să selectați modul de operare CW.

Un scurt comentariu și cu privire la “pitch” și afișarea frecvențelor în waterfall-ul Fldigi și ferestrele N1MM Logger. De exemplu transceiverul FT-450 poate să funcționeze în telegrafie pe banda laterală inferioară sau superioară, LSB sau USB. Setat din meniul propriu cu funcțiunea de CWBFO > USB, LSB, AUTO. Din fabrică este setat pe CWBFO > USB.

FT-450 afișează pe displayul propriu (LCD) frecvența purtătoare. Dacă frecvența de “pitch” din transceiver a fost setată pe o anumită valoare ca de exemplu 800Hz atunci pentru aceiași frecvență purtătoare atât în N1MM Logger cât și Fldigi se vor afișa în ferestrele corespunzătoare următoarele frecvențe:

Set FT-450

FT-450 kHz

Fldigi kHz

N1MM principla kHz

N1MM DI kHz

N1MM Bandmap

CWBFO > USB

14024

14023,2

14024

14023,2

14024

CWBFO > LSB

14024

14024,8

14024

14024,8

14024

clip_image030

Adică exact cu deviația de frecvență 0,8kHz de manipulare necesară pentru legătura cu stația corespondentă.

În această setare constă și explicația pentru funcțiunea de CW Reverse care este vizual și efectiv funcțională în N1MM Logger și Fldigi atunci când este activă legătura de CAT care poate afișa și frecvența reală nu numai frecvența audio.

Pentru ca Fldigi să afișeze frecvența reală de lucru pentru CW după ce am fixat “pitch”-ul și markerul pe waterfall la 800Hz procedăm în meniul Fldigi astfel:

 1. Configure > Rig Control > Rig CAT > Open > aducem [nume].xml pentru transceiverul din dotare ex: FT-450.xml > Device COMx unde x este numărul COM alocat pentru CAT > Baud rate corelat cu cel setat în transceiver ex:4800 > Stop bit 2 > Initialize > Save > Close.
 2. Configure > Rig Control > XML-RPC > bifat Use XML-RPC program > Initialize > Save > Close.
 3. Configure > Save Configuration

Acum prin bifarea sau debifarea din Fldigi > Configure > Waterfall a optiunii Always show audio frequency avem afișată frecvența audio sau frecvențele reale de lucru, purtătoare și purtătoare + BFO. Această setare de afișare a frecvenței reale de lucru este valabilă și pentru celelalte moduri digitale. Schimbând valoarea “pitch”-ului din transceiver, cu filtrul îngust de BW=500Hz, acesta se calează pe noua valoare a “pitch”-ului care este reflectată în afișarea frecvenței pe DI precum și în imaginea de pe waterfall.

DI Digital Interface – Interfaţa digitală.

Interfaţa digitală se activează din meniul ferestrei principale Window > Digital Interface (Fig13). Descrierea setărilor şi funcţionării interfeţei digitale este necesară asigurării funcţionării acesteia. Vom face o descriere sintetică a principalelor elemente de parametrizare, care să asigure pentru un nou venit în lumea N1MM Logger cadrul minim de funcţionare într-un concurs sau a unor QSO-uri de test cu acest program. Vom face următoarele:

– Descrierea câmpurilor ferestrei DI

– Despre culoarea indicativelor recepţionate

– Funcţionarea mouse-ului şi comenzi de la tastatură

– Unele detalii din meniul ferestrei DI Setup > Setting

– Selecţia din meniul Interface

– Parametrizarea motorului de decodare în „waterfall” Fldigi

clip_image032

Interfaţa DI este aproape aceeaşi indiferent ce motor de decodarea adoptăm MMVARI, MMTTY sau Fldigi. Aspectul său poate fi personalizat din meniul propriu Setup > Setting. Vom trata numai câmpurile şi parametrii care au semnificaţie pentru o corectă punere în funcţiune şi nu ne vom pierde în detalii subtile care se vor descoperi pe parcurs şi care sunt descrise cu lux de amănunte în documentaţia originală. Astfel descrierea generală a câmpurilor ferestrei DI:

– Câmpul Letters/Figs afişează în RTTY textul pe care s-a pus mouse-ul în modul invers (cifre / litere)

– Câmpul MouseOver afişează textul care va fi selectat printr-un click de mouse

– Fereastra de recepţie, aceasta este fereastra folosită pentru efectuarea legăturii. Aici se afişează indicativele decodate de unul din motoarele de „waterfall”. Cel mai simplu mod de a transfera un indicativ în fereastra principală Entry Window este să faceţi un click pe el după care va urma QSO-ul. A doua metodă este să faceţi un click pe butonul Grab şi ultimul indicativ recepţionat şi pus în stiva de acolo va fi trimis în fereastra principală. Cu un click pe bara colorată din stânga se poate introduce o pauza la primirea de noi caractere şi se poate defila textul înapoi pentru consultare. Reactivarea recepţiei se face cu un nou click în bară. Textul din fereastra oprită se poate copia cu copy şi paste.

– Butonul Clr RX şterge fereastra de recepţie.

– Fereastra de emisie transmite la comanda butonului de TX de sub ea textul care a fost scris în prealabil în această fereastră. Cu butonul RX se opreşte. În CW-Digi textul scris în fereastra de emisie nu se transmite. Se transmit numai textele macro din butoanele ferestrei principale / tastele F1-F12.

– Câmpul de Grab foloseşte ca atunci când un indicativ este întâlnit în fereastra de recepţie atunci el va fi plasat automat în această casetă şi atunci când apăsaţi butonul Grab el se transferă în fereastra de lucru principală. În caseta Grab sunt reţinute ultimele 10 indicative văzute în fereastra de Rx. Cea mai actuală este în partea de sus. Ele se pot şterge cu butonul CLR.

– Mai jos sunt butoanele de macro pentru mesaje preprogramate şi personalizate pentru un anumit concurs digital dar care nu funcționează pentru CW-Digi. Vom vedea că ele nu sunt esenţiale deoarece construcţia sau ajustarea textului dintr-un macro, funcţie de nevoi, se poate face şi din butoanele ferestrei principale. Textul macrourilor se afişează cu un click dreapta pe unul din butoanele ferestrei principale. Se intră pe macroul care se doreşte a se edita şi se construieşte sau se modifică după dorinţă. Detalii în capitolul următor Macros.

– Culoarea indicativelor.

Atunci când un indicativ este recunoscut în fluxul de intrare din fereastra DI indicativul va fi colorat şi va fi adus în lista din fereastra de Grab. Indicativele valide care sunt separate între ele de spaţii sunt întotdeauna recunoscute. Opţional ele pot fi căutate şi în fişierul master.DTA. Indicativele care sunt multiplicatori pentru un concurs sunt subliniate cu altă culoare decât cele obişnuite. La emisie propriul indicativ are şi el altă culoare.

– Sarcinile de operare ale mouse-ului şi ale tastaturii.

Funcţionarea mouse-ului este foarte importantă. Majoritatea activităţilor în concurs se desfăşoară cu ajutorul acestuia. Prezentăm cele mai simple şi uzuale acţiuni al mouse-ului astfel:

– Pentru tasta de click stânga (obişnuit) în fereastra Rx.

 • Click pe un indicativ din fereastra Rx îl duce în câmpul indicativ din fereastra principală.
 • Un click pe controlul transmis de staţia corespondentă îl transferă pe acesta în câmpul Exchange sau RcvNr, conform regulamentului de concurs, în câmpul corespunzător din fereastra principală. Câmpul indicativ trebuie să fie completat primul.
 • Dublu click pe un indicativ suprascrie pe câmpul indicativ din fereastra de intrare.

– Click dreapta pe fereastra de Rx.

 • Un click dreapta şterge textul din fereastra Rx şi similar cu butonul Clr RX sau se poate selcta intrarea directă în Help-ul de comunicaţii digitale.

– Click dreapta în fereastra de Grab.

 • Clear lista sau clear un apel selectat din stivă.
 • Selecţia ordinei de afişare în fereastra de Grab ex: ultimul venit – primul servit sau primul venit – primul servit.

– Comenzi din tastatură.

 • Alt + T – Face comutare RX – TX pentru fereastra TX activă.
 • Ctrl + K – Afişează fereastra de CW sau Digitale pentru a transmite manual informaţii de la tastatură.
 • Alt + G – Selectează cel mai recent indicativ din lista Garb.

Din meniul Interfaţă al fersetrei DI se poate selecta motorul de decodare MMTTY, MMVARI sau Fldigi dacă MMTTY şi Fldigi au fost instalate şi li s-a atribuit calea în Config > … > Digital Modes.

Pentru Setup > Setting se deschide fereastra Digital Setup cu trei tab-uri General/MMTTY Setup, MMVARI Setup, Macro Setup.

Selecţiile de parametrii se pot face ca în figura alăturată sau orice altă combinaţie dorită de operator.

Puteţi schimba culorile, fontul, motorul de interfaţă preferat, utilizarea Master.dta, alinierea frecvenţei de mark.

La sfârşit nu uitaţi să daţi un Save Configuration. Celelalte tab-uri nu interesează în contextul în care am dezvoltat acestă expunere sintetică. Set-up-urile pentru MMVARI şi Macro Setup se pot studia din Help.

Macros.

În figura alăturată (Fig.14) sunt prezentate macrourile standard pentru un concurs (F1 – F7) și pentru un QSO obișnuit (F8 – F12) atunci când deschidem cu un click dreapta un buton de macro din fereastra principală.

clip_image034

De regulă mesajele pentru legăturile în telegrafie sunt practic tipizate și se împart în două mari categorii:

– Mesaje scurte transmise pentru legăturile într-un concurs și care sunt adaptate regulilor impuse de concursul respectiv.

– Mesaje pentru legături obișnuite în care se transmit date de identificare, date despre aparatură și meteo, formule de politeță și alte informații.

Automatizarea introdusă de utilizarea calculatoarelor a oferit posibilitatea ca în ambele cazuri mesajele să fie preînregistrate și să poată fi transmise la dorința operatorului printr-o comandă de mouse sau apăsarea unei taste pe keyboard.

În fereastra principală a lui N1MM sunt 12 butoane în corespondență biunivocă cu cele 12 taste F1 – F12 ale keyboard. Ele pot fi încărcate oricum cu mesaje prestabilite, macro-uri. În exemplul dat mai sus au fost rezervate butoanele de la 1 la 7 pentru mesaje scurte de concurs iar cele de la 8 la 12 pentru QSO-uri obișnuite.

Explicațiile pentru principalele abrevieri și simboluri (numite și macro-key) cuprinse în aceste macro-uri sunt următoarele:

– * semnifică indicativul propriu declarat în N1MM

– ! semnifică indicativul corespondentului încărcat în câmpul indicativ din fereastra principală

– {EXCH} este controlul primit

– {NAME} este numele corespondentului din fereastra principală

– {SENTRST} controlul transmis

– {SENTRSTCUT} controlul transmis cu cifre format scurt

În documentația de utilizare a pachetului N1MM la capitolul 2.3.2. Macros sunt descrise funcțiunile a 60 de macro-key cu care se pot face o multitudine de automatizări ale lucrului. În N1MM Logger sunt două ferestre cu macrouri, una pentru macrourile pentru comunicațiile digitale non CW care folosesc macro-key {TX} pentru trecerea în emisie a transceiverului și cealaltă pentru emisiunile CW care folosește funcțiunea de PTT sau VOX inclus pentru trecerea în emisie. Selecția de la o fereastra la alta se face cu OK în subsolul acesteia.

clip_image036

 

Alegerea ferestrelor de QSO și Log.

Din fereastra principală Entry Window selectăm File > New Log in Database: C\N1MM Logger\ham.mdb (Fig.15) în care caz ni se deschide fereastra de selecţie pentru concursuri. Prin baleirea câmpului Log Type se deschide lista tuturor concursurilor gestionate de N1MM Logger, în ordine alfabetică.

Pentru QSO-urile obișnuite din lista de concursuri se alege opțiunea DX (Fig.16) care nu este alocată nici unui concurs. Fereastra principală (Fig.17) are numai rubricile pentru un QSO obișnuit: indicativ, control dat (Snt), control recepționat (Rcv), Name, Comment (unde poate fi pus QTH-ul).

Câmpurile se umplu pe rând cu câte un click pe informațiile care apar în DI – Digital Interface sau direct prin scrierea în rubricile respective. Avansul de la câmp la câmp se face cu Tab. Cu Enter informațiile QSO-ului se duc ca o înregistrare în Log, fereastra General Logging.

Opțional se completează câmpurile din tab-ul Contest cu informaţiile necesare. Fereastra principală îşi schimbă structura câmpurilor funcţie de concursul ales şi în concordanţă cu nevoile de construcţie a log-ului iar în acest caz pentru un QSO obișnuit.

 
clip_image038  

Vă puteţi corecta înregistrările în log (Fig.18) cu o selectare a unei linii şi un click dreapta care deschide meniul cu Edit Contact unde faceţi corecţiile. În Log se urcă automat și data, ora, frecvența reală și modul de lucru.

       
clip_image041      
 

clip_image042

Ferestrele Telnet Window și Bandmap

În fotografia de ansamblu a ecranului prezentată la sfârșitul acestei expuneri mai apar două ferestre interesante și utile lucrului. Numărul și aranjarea ferestrelor active în ecran depinde de nevoi, de mărimea acestuia și de rezoluția de afișare aleasă. Dimensionarea ferestrelor pentru acoperirea optimă a ecranului se face trăgând cu mouse-ul de marginile ferestrelor. Cele două ferestre sunt un DX Cluster în fereastra Telnet Window și Bandmap care afișează indicativele stațiilor spotate pe cluster pe o scală în dreptul frecvenței în care a fost semnalată.

Cele două ferestre se încarcă în ecran și se activează din meniul ferestrei principale a lui N1MM Logger > Window > Bndmap și apoi la fel > Packet/Telnet.

Dece sunt interesante cele două ferestre?

– Ele ajută pentru o viziune asupra posibilelor indicative interesante semnalate pe cluster și cu care se pot face QSO-uri

– Existența legăturii de CAT între transceiver și calculator face posibilă o încărcare automată a indicativului în fereastra principală și poziționarea simultană a transceiverului pe frecvența indicativului semnalat.

· Cu un click pe indicativul semnalat în Telnet Window sau în Bandmap transceiverul se poziționează pe frecvența semnalată de spot.

· Cu un dublu click se face atât poziționarea pe frecvență cât și încărcarea indicativului în câmpul de indicativ.

· Cu mouse-ul poziționat în Bandmap și mișcând rotița de “scroll” a acestuia, intervalele de frecvență marcate pe rigla din laterala stângă a ferestrei în care sunt afișate indicativele se lărgește sau se comprimă, practic făcând o extensie vizuală pe un anumit interval de bandă.

Ajutorul este binevenit atât pentru QSO-urile obișnuite dar mai ales în condițiile de concurs când numărul de postări pe cluster este mare.

Operarea N1MM în telegrafie CW-Digi.

Pregătirea pentru QSO.

Nu ne vom referii pentru început la lucrul în concursuri care probabil va fi descoperit de operatori pe parcursul familiarizării cu telegrafia și cu N1MM Logger. Vom descrie pașii de operare a unui QSO obișnuit. Vor trebui îndeplinite următoarele condiții:

– Activarea Log-ului pentru opțiunea DX

– În consecință se activează fereastra principală a N1MM Logger

– Să fie active pe ecran următoarele ferestre:

· Fereastra principală

· Log-ul

· DI – Digital Interface

· Waterfall Fldigi

· Bandmap

· DX Cluster / Telnet VE7CC-1 parametrizat pe o sub bandă de telegrafie

Recepția.

– Se acordă transceiverul într-o sub bandă de telegrafie. (ex: 14024kHz)

– Se știe “pitch”-ul fixat în transceiver.

– Se selectează lărgimea de bandă dorită la recepția telegrafică în transceiver (ex: la FT-450 sunt 0,5kHz 1,8kHz și 2,4 kHz).

– Se alege din fereastra Fldigi > Op mode > CW.

– Se fixează cu un click în waterfall markerul (banda roșie îngustă din partea superioară a waterfall) pe valoarea “pitch”-ului, fiindcă acolo va fi centrul benzii la recepție și BFO-ul la emisie.

– Se acordă fin transceiverul pe o emisiune telegrafică care defilează pe waterfall (se aude și în cască sau în difuzor) în porțiunea markerului roșu de CW.

– Dacă manipularea corespondentului este curată în fereastra DI va apare textul telegrafic decodat.

NOTA: Din ce în ce mai mulți radioamatori lucrează la emisie cu echipamente electronice, PC-uri sau similare, care le asigură emisiuni de calitate care pot fi ușor decodate.

– Când în DI apare indicativul unei stații care dă apel și doriți să o chemați faceți un click pe indicativ și acesta se transferă automat în câmpul indicativ al ferestrei principale.

Emisia.

– Reglați din fereastra principală viteza de transmisie la o viteză convenabilă ca pentru novici la cca. 18 – 20wpm din căsuța din stânga. Viteza de manipulare se poate modifica și dinamic in timpul transmisiei din săgețile sus / jos.

– Presupunând că macrourile pentru un QSO obișnuit au fost construite sub butoanele / tastele F8, F9, F10, F11, F12 cu semnificațiile: F8 > CQ CW; F9 > QSO partea 1 control, nume, QTH; F10 > RIG echipament, antena, WX; F11 > FINAL mulțumiri, salutari, QSL; F12 > APEL pentru un indicativ încărcat în câmpul din fereastra principală; se apasă cu click butonul F12 sau tasta F12.

– Transceiverul intră în emisie și transmite macroul de Apel.

– Corespondentul va răspunde și veți vedea textul transmis de el în DI: control, nume și QTH. La sfârșit apare K sau KN, invitația să transmiteți din nou. Pe timpul transmisiei partenerului apăsați pe tasta de Tab a PC și se vor înscrie controalele în câmpurile Rcv și Snt, cu un click pe nume acesta se transferă în câmpul Name, apăsați tasta Tab și apoi click pe QTH-ul decodat în fereastra DI care se înscrie în câmpul Comment.

– Cu F9 se emit datele dvs. de recunoaștere din acest macro.

– Corespondentul poate să continue cu mesajul despre echipamentele proprii sau să încheie convorbirea cu un mesaj de final.

– Dacă partenerul v-a transmis informații despre echipamente, în replică transmiteți și dvs. F10 RIG, dacă nu, încheiați QSO-ul cu un F11 finalul unui QSO.

– La sfârșit dați Enter și informațiile despre QSO se vor ridica în fereastra de Log.

Unele concluzii.

Cred că această prezentare poate fi utilă atât obiectivului declarat la început, de atragerea a noi participanți la modul telegrafic de efectuare a legăturilor radio, dar și ca un antrenament pentru cei care doresc să cunoască elemente din procedurile de parametrizare și lucru cu metodele de simbioză între calculatoare și echipamentele radio.

N1MM Logger este un instrument foarte puternic în automatizarea lucrului în concursuri dar și pentru QSO-uri obișnuite în toate modurile de lucru CW, SSB sau digitale. Acoperă câteva sute de concursuri de toate modurile și calibrele printre care și YO DX HF Contest. Automatizarea acoperă de la formatul de construcție a legăturilor, trecând prin macro-uri adaptate fiecărui concurs, controlul legăturilor duble, a multiplicatorilor și multe altele și până la calculul automat al punctajului și întocmirea și transmiterea logului pentru fiecare tip de concurs. Permite importul și exportul logurilor către diverse formate acceptate.

N1MM Logger are o documentație extrem de bogată însumând cca. 700 de pagini cu toate anexele sale explicative. Este un pachet de programe extrem de bine elaborat, în continuă perfecționare și adaptat pentru interfațare cu multiple echipamente radio.

N1MM logger beneficiază și de o documentație condensată de start “Getting Started” care oferă amatorilor pașii esențiali pentru lucrul cu acest program. Cred că pentru promovarea stațiilor YO în competițiile internaționale ar fi util să li se pună la dispoziție un material acoperitor pentru cunoașterea și utilizarea performantă a unui astfel de instrument care poate conduce la creșterea performanțelor și calității operării.

Bibliografie:

[1] http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php?page=HomePage

[2] RADIOCOMUNICAȚII DIGITALE – Cristian Colonati, FRR, Editura N’Ergo 2004, ISBN 973-86289-7-0

[3] Ghid practic de radiocomunicații digitale – Cristian Colonati, FRR, ISBN 978-973-0-11635-9

[4] ARRL Radioamateur Handbook 2011

clip_image044

Advertisements

About frrtehnic

Radioamator din 1963 cu indicativul YO4UQ Maestru al sportului radio.
This entry was posted in HamRadio - Radioamateur. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s