Despre Log în radiocomunicaţiile asistate de calculator.

                                                                                               Cristian Colonati YO4UQ

Motto: Nici un „business” nu-i complet, dacă nu-i pe Internet!

Printre cele mai faimoase şi valoroase programe şi site-uri Web asociate radiocomunicaţiilor de radioamator, la care au aderat şi mulţi radioamatori din spaţiul YO, se numără Ham Radio Deluxe şi N1MM Logger, respectiv cunoscutele site-uri HRDLog.net, QRZ.com, eQSL.cc şi LOTW.

Pe măsura trecerii timpului şi a evoluţiei acestora s-au dezvoltat funcţiuni noi care au crescut şi au diversificat performanţele aplicaţiilor informatice. De remarcat este faptul că aplicaţiile aparent separate au început să se interconecteze şi să-şi transmită informaţii între ele, precum şi cu echipamentul radio. Până la intra în detalii iată câteva exemple:

– Conexiunile prin interfeţe off-line sau făcut prin compatibilizarea formatului ADIF (fişierele *.adi) care permite importul şi exportul logurilor între aplicaţii.

– Conexiunile de tip on-line, în timp real prin Internet, care permit transmiterea informaţiilor dintr-un QSO sub forma unui QSL la eQSL.cc.

– Comunicaţiile de tip DX-Cluster pentru spoturile care vin în timp real către aplicaţie.

– Comunicaţiile de tip on-line de tip CAT – Computer Aided Transceiver, între aplicaţia informatică şi echipament.

Una din cele mai interesante şi utile legături între aplicaţii şi site-uri, de care ne vom ocupa în detaliu în cele ce urmează, este construcţia şi rezervarea Log-ului şi semnalarea altor informaţii ON-LINE, de interes pentru operatori, prin interconectarea acestora. Ca exemplu tipic de interconectare faţă de multitudinea de iniţiative care circulă pe Internet titlul concret al expunerii ar trebui să fie „Ham Radio Deluxe, HRDLog.net şi QRZ.com o soluţie on-line pentru construcţia logului şi log dinamic în QRZ.com”.

Chiar dacă utilitatea poate fi contestată de unii radioamatori existând soluţii de rezervare off-line pentru log: salvări multiple, baze de date oferite chiar de aplicaţii, performanţele şi informaţiile oferite în timp real aduc o prezentare competitivă, dinamism şi de ce nu mai multă spectaculozitate.

Prezenţa YO în site-urile dedicate acestor activităţi poate contribui la creşterea prestigiului şi atractivităţii pentru contactele cu radioamatorii din România.

Nu am avut la „îndemână” să fac subscripţia la QRZ.com pentru QRZ Database Downlod în scopul de a consulta Calbook-ul sortat pe indicative ca să pot prezenta numărul de indicative YO care sunt înscrise în QRZ.com dar am numărat indicativele YO din HRDLog.net care la această dată erau de numai 243. Dintre acestea mai puţin de 30% aveau în afară de indicativ şi o altă prezentare în QRZ.com, cum ar fi: log dinamic, fotografie, scurte date biografice şi / sau performanţe şi preocupări, harta localizării geografice şi QTH Locatorul, etc. Prezenţa YO trebuie să fie mai activă şi mai vizibilă pe Internet, acolo unde se uită de fapt toată lumea. Unii radioamatori YO au făcut secret log-ul lor din HRDLog.net în loc să se laude cu performanţele obţinute.

Deoarece structura operatorilor YO este extrem de diversificată atât ca vârstă cât şi ca preocupări: elevi, studenţi, persoane active, pensionari, muncitori, tehnicieni, ingineri, artişti, medici, profesori, militari, etc., am considerat că este util să prezentăm mai aproape de înţelesul unei pregătiri de nivel mediu unele tehnici şi proceduri din „lumea” radiocomunicaţiilor asistate de calculator. În acest sens, mai aproape de aplicaţiile de radiocomunicaţii digitale dar şi pentru cele în CW sau SSB, vom prezenta parametrizarea şi setarea pentru funcţionarea interconectată, în sprijinul obţinerii unei operări mai comode şi a unei vizibilităţi mai bune în Internet, pentru şi cu ajutorul aplicaţiilor şi site-urilor mai sus menţionate. Este un exerciţiu util şi interesant pentru cine are disponibilitatea să-l încerce.

Din multitudinea de opţiuni şi posibilităţi oferite de aplicaţii şi site-urile Web, documentaţii de sute de pagini şi help-uri on-line deosebit de detaliate, vom insista numai asupra aspectului de „conectivitate”, de confirmare operativă a legăturilor, rezervarea log-ului şi o minimă prezentare în QRZ.com cu un log dinamic. Expunerea este structurată pe module, capitole separate, a căror prevederi pot fi aplicate independent cu funcţiunile lor specifice.

Pentru o înţelegere de ansamblu, într-o prezentare „top-down”, vom încerca să schiţăm şi o schemă logică a principalelor interconexiuni între aplicaţii şi site-urile Web. Pentru unele aspecte de bază, pe care le presupunem cel puţin parţial cunoscute, vom semnala numai existenţa lor fără a intra în detalii.

 

Distingem patru niveluri de agregare a QSO-urilor şi de construcţie a log-urilor.

– N1 – Transceiver cu posibilităţi hardware şi software de conectare la un calculator (CAT). clip_image001

– N2 – Nivelul calculator, aplicaţie informatică de radiocomunicaţii cu valenţe de reţinere informaţii despre QSO şi de conectivitate la Internet. În exemplul nostru aplicaţia complexă Ham Radio Deluxe este compusă din trei module: HRD, DM780 şi Logbook care răspund acestor cerinţe.

– N3 – Nivelul Internet 1, aplicaţia HRDLog.net conectabilă prin Internet cu Ham Radio Deluxe precum şi cu alte aplicaţii similare enumerate de IW1QLH Claudio în figura alăturată.

clip_image003
N4 – nivelul Internet 2, aplicaţia QRZ.com, baza de date de indicative la nivel mondial cu multiple link-uri de interconectare inclusiv cu HRDLog.net şi multiple posibilităţi de prezentare pentru activitatea unui operator.

clip_image005

clip_image007

clip_image009

Primul grup de informaţii din primul nivel N1 şi al doilea nivel N2 este ilustrat de cele trei figuri alăturate care reprezintă ferestrele de unde se pot face setările pentru parametrii de funcţionare ai aplicaţiei complexe HRD Ham Radio Deluxe (ne referim la versiunea free V5.1) în care sunt funcţionale trei module: HRD, DM780 şi Logbook. Presupunem că cititorul ştie câte ceva despre această aplicaţie sau chiar lucrează cu ea fără să fi intrat în amănunte.

– Modulul HRD este cel care face legătura CAT cu transceiverul în care sunt comunicate informaţii despre tipul de echipament, calea de comunicaţie COM şi viteza de lucru. Prin această legătură sunt preluate valori ale benzii de lucru, frecvenţei, modului de lucru setat în transceiver şi multe alte valori şi comenzi funcţie de tipul de echipament folosit. O parte din ele sunt preluate şi de celelalte module ale aplicaţiei DM780 şi Logbook. Sunt afişate convenabil pe ecran, prelucrate şi transmise mai departe în cadrul sistemului interconectat.

– Din fereastra Program Options a modului DM780 reţinem că prin setările parametrilor din PTT şi Soundcard se face legătura efectivă în procesul de recepţie – emisie cu staţia de radio şi prin Souncard este efectuată legătura efectivă, QSO-ul cu staţia corespondentă. Informaţiile de identificare ale QSO-ului: data, ora, indicativul, numele, QTH-ul, locatorul, controalele, etc. sunt preluate în cursul legăturii în câmpuri special dedicate. În final ele sunt salvate automat în logul aplicaţiei. În acest caz în modulul Logbook.

– Cel mai interesant modul al aplicaţiei din punctul de vedere al comunicaţiei interconectate este HRD Logbook. În el observăm o multitudine de funcţiuni care pot fi parametrizate. Funcţiunile interesante pentru această expunere privind interconectarea sunt: eQSL.cc, HRDLog.net şi Callsign Lookup.

Vom trata pe rând fiecare din aceste elemente pentru o mai bună înţelegere a paşilor care trebuie parcurşi. În primul rând trebuie să fim abonaţi, înregistraţi, la site-urile eQSL.cc şi HRDLog.net, să ne putem face intrarea cu indicativul propriu şi cu o parolă.

Acest lucru este simplu şi majoritatea radioamatorilor sunt familiarizaţi cu acest procedeu de acces, prin înregistrare.

clip_image011
Pentru eQSL.cc înregistrarea se face extrem de simplu apăsând butonul Register şi urmând paşii indicaţi de ferestrele care se deschid. Este necesară o adresă de e-mail validă la care se primeşte o parolă pe care o veţi folosi pentru intrarea şi lucrul cu aplicaţia respectivă. Aplicaţia Web eQSL.cc se poate interconecta cu aplicaţia proprie de radiocomunicaţii existentă pe calculatorul de acasă tocmai pe baza indicativului propriu şi a parolei pe care aţi primit-o. Aveţi posibilitatea să schimbaţi parola iniţială cu una convenabilă pe care o puteţi tine minte sau o puteţi nota. Nu vom intra în detalii despre aplicaţia eQSL.cc dar în esenţă ea poate prelua în timp real informaţiile unui QSO efectuat, la sfârşitul acestuia, atunci când el a fost arhivat în Logbook-ul aplicaţiei HRD.

Setarea parametrilor în HRD Logbook o vom vedea în cadrul expunerii şi constă în comunicarea indicativului şi parolei setate pentru accesul în eQSL.cc.

clip_image013

clip_image015

clip_image017
Se vede în fereastra “Upload your QSO’s to eQSL.cc in real-time” cum s-a bifat activarea acestei funcţiuni precum şi indicativul şi parola de acces. Nimic mai simplu!

Se lansează http://www.hrdlog.net mai întâi pentru înregistrarea indicativului propriu.

clip_image019
Aproape la fel ca la eQSL se va întâmpla şi la înregistrarea indicativului în HRDLog.net. După lansarea site-ului din pagina de intrare la nivelul Create an account se activează Register Now. Se completează în continuare fereastra Sign Up for Your New Account informaţiile necesare creări contului de acces. Este necesară o adresă de e-mail validă, alegerea unei parole proprii pentru accesul în HRDLog.net, citirea recomandărilor şi bifarea câmpului I agree, introducerea codului de securitate afişat şi Sign up. Cu aceasta sunteţi abonat la HRDLog.net. Cererea a fost trimisă către moderatorul site-ului care o va analiza şi va transmite ca răspuns prin e-mail-ul indicat un cod secret în format alfanumeric de forma aaxxb1b757 care va fi folosit numai la configurarea modulului HRD Logbook pentru încărcarea în timp real a informaţiilor fiecărui QSO. Atenţiune! Acest cod nu este parola de intrare în site care a fost declarată în formularul de înregistrare. El foloseşte numai la parametrizarea HRD Logbook pentru upload-ul de date. Mai jos este prezentat e-mail-ul de răspuns pentru codul secret care vine din partea lui Claudio IW1QLH.

Bine înţeles că nu voi da în clar codul meu secret ca să nu îmi ştergeţi cumva cele 6617 QSO-uri depozitate în HRDLog.net(hi!).

După acest episod nu ne rămâne decât să parametrizăm fereastra “Upload Your QSO’s to HRDLog.net in real-time” din HRD Logbook > Configure > HRDLog.net aşa cum se vede în imaginea alăturată. Bifaţi cele două căsuţe superioare care vă asigură încărcarea QSO-urilor în timp real şi căsuţa On Air care asigură site-urilor comunicarea cu un icon clipitor că staţia este activă şi informează asupra frecvenţei, modului de lucru setat în transceiver şi a tipului de echipament folosit.

Atenţiune! Claudio vă avertizează că dacă în HRD Logbook în > View > Logfile apare sistematic eroarea „Unknown User” se poate cere un cod secret nou cu formularul de cerere on-line alăturat. Una din cauzele care conduc la utilizator necunoscut este din cauza datei la care este setat calculatorul. Dacă data calendaristică este greşită undeva „în viitor” spoturile de QSO sunt rejectate de HRDLog.net. Şi alte programe fac această verificare a datei de realizare a QSO-ului şi nu admit date din „viitor”.

clip_image021

clip_image024

clip_image025

 

Vom trece acum la etapa a treia în care vom prezenta parametrizarea şi setările din HRDLog.net pentru conectarea cu baza de date mondială a indicativelor găzduită de QRZ.com.

– Se lansează http://www.hrdlog.net şi cu butonul Sign In se activează indicativul propriu, fiindcă sunteţi deja membru înregistrat, având şi lista de meniu din partea dreaptă.

– Dacă aţi făcut măcar câteva QSO-uri cu HRD – DM780, prin butonul View Logbook din HRDLog.net se poate vedea o desfăşurare a logului. Puteţi vizualiza, testa şi seta multe din opţiunile din meniul aplicaţiei dar ne vom concentra numai pe obiectivul de conectare la QRZ.com.

Notă: Pentru conectarea dinamică a două aplicaţii Web se foloseşte un program auxiliar numit “script”.

Ce este un script? Un script Web este un tip de cod de computer care poate fi utilizat pentru a face pagina Web dinamică. De exemplu, un script Web poate fi utilizat pentru a include un numărător de vizitatori, care se mărește de fiecare dată când cineva vizitează pagina Web. Sau un script Web poate fi utilizat pentru a include un numărător în ordine inversă pentru un eveniment special: „numai x zile rămase”, unde x se micșorează cu 1 în fiecare zi. În cazul nostru HRDLog.net oferă un script pentru a face legătura între două aplicaţii Web http://www.qrz.com şi http://www.hrdlog.net . De obicei script-urile Web se execută de un browser de Web când este deschisă o pagină Web, în general pentru a afișa informații produse de script sau a realiza operaţiuni de conectare ca cea preconizată în acest caz.

clip_image027
Se intră în HRDLog.net pe indicativul propriu şi din meniu se activează Your account > Create the script. În fereastra Tips care se deschide se vor seta parametrii, care prin grija celui care a construit programul HRDLog.net, Claudio IW1QLH, va crea scriptul de care are nevoie QRZ.com pentru a intra în legătură şi a prelua informaţii despre QSO-urile înmagazinate în HRDLog.net.

Acest script va fi transferat în QRZ.com, în fereastra dedicată acestui scop, cu ajutorul comenzilor copy şi paste după cum vom vedea în continuare. Dacă scriptul a fost copiat în Notepad şi păstrat sub formă de fişier el poate fi luat oricând de acolo şi introdus în fereastra specifică din QRZ.com.

Din fereastra Tips pentru construcţia script-ului care asigură încărcarea logului dinamic se fac următoarele selecţii:

  1. Select what you want to see (selectaţi ceea ce doriţi să vedeţi)

– View inside IFRAME (autorefresh, use IFRAME / javascript)

– View “On air” info

– View link

– View last 10 QSO

– Complete view

– Don’t view QSO map

  1. This is what you will see (acesata este ceea ce aţi dorit să vedeţi)

Este exemplul on-line al modului cum va fi prezentat logul dinamic.

  1. Copy this code and paste it on your web page (copiaţi acest cod şi lipiţi-l în pagina dvs. web)

Aşa cum am mai spus se poate copia cu comenzile copy / paste sau se poate chiar scrie / tasta în fereastra dedicată din QRZ.com.

Puteţi selecta şi alte opţiuni din pagină iar HRDLog.net va construi script-ul corespunzător selecţiei şi va face o prezentare demonstrativă în josul paginii. Rămâne să alegeţi cea mai convenabilă prezentare pe care o veţi dori să fie încastrată în QRZ.com.

O altă setare interesantă din punct de vedere al conectării care se poate realiza din HRDlog.net este cea de semnalare a propriului site Web sau Blog. Din meniu se activează Your account > Modify profile > User Data unde completaţi datele personale, QSL via şi câmpurile Website şi WW locator. Dacă aţi completat câmpul Website cu o adresă de forma ex: http://www.situlmeu.com , atunci în momentul în care vă logaţi în HRDLog.net şi selectaţi butonul View Logbook în colţul din stânga sus al paginii care se deschide apare butonul Website cu care puteţi accesa direct site-ul sau blogul propriu. După ce veţi face parametrizarea în QRZ.com cu script-ul furnizat de HRDLog.net în aceiaşi pagină lângă butonul Website va apare butonul QRZ.com cu care veţi deschide direct din QRZ.com pagina proprie de Web.

Toate cele expuse până acum sunt exemplificate în figurile care urmează.

clip_image029

Cu aceste elemente pregătite se poate trece la nivelul N4 de activare a legăturii dintre HRDLog.net şi QRZ.com. Practic activarea acestui ultim nivel face ca un QSO realizat în Ham Radio Deluxe şi salvat acolo în Logbook să ajungă automat în stiva dinamică a logului din QRZ.com. De asemeni foarte important este faptul că din Ham Radio Deluxe se pot accesa direct pagina QRZ.com pentru orice indicativ care apare pe ecran, eQSL.cc şi pagina Google cu referinţele despre acel indicativ. Vom prezenta şi cum se poate face acest lucru.

clip_image031

clip_image033

clip_image035

În HRDLog.net este descrisă şi procedura de parametrizare pentru QRZ.com în pagina Tips. Faceţi click pe cuvintele this document din rândul al doilea al paginii Tips şi se deschide descrierea procedurii de parametrizare, prezentată şi în figurile alăturate.

clip_image037

După cum observaţi punctele 1 la 6 din aceste instrucţiuni au fost deja descrise anterior. Probabil că aţi făcut şi un copy pe script-ul de la punctul 3. Vom continua cu punctele de la 6 la 14 pentru etapa de parametrizare QRZ.com.

clip_image039

Şi acum dacă nu aveţi indicativul înregistrat în QRZ.com, baza de date mondială a radioamatorilor, trebuie să faceţi acest lucru.

Lansaţi http://www.qrz.com > Contact > Add your callsign to QRZ şi urmaţi instrucţiunile din pagina Adding your callsign to the QRZ database.

Deschideţi formularul de înscriere din QRZ Support Center de unde activaţi Sign up for a new account şi urmaţi paşii de acolo. Primiţi un e-mail cu o parolă cu care puteţi intra permanent în QRZ.com. Puteţi schimba parola primită cu alta convenabilă tot din QRZ Support Center.

În continuare construim pagina de QRZ.com pentru indicativul propriu şi pentru legăturile cu HRDLog.net şi DM780 & HRD Logbook.

Se deschide http://www.qrz.com şi facem legătura prin butonul Search cu indicativul propriu fiindcă acum suntem înregistraţi în QRZ.com. Din meniul principal selectăm Edit > Edit [call]. Se deschide pagina de mai jos din care selectăm Add edit your biography text,fonts,etc. pe care facem click.

clip_image041

În continuare se deschide fereastra de construcţie din QRZ.com pentru indicativul dumneavoastră [call] Biography. Se apasă butonul Surce code sau în română Sursa. Faceţi paste cu textul script-ului copiat anterior în spaţiul ferestrei şi apăsaţi butonul Save. Închideţi pagina şi rechemaţi QRZ.com cu indicativul vostru. În pagina care se deschide va apare logul dinamic cu ultimele 10 legături efectuate.

În acest moment la o nouă lansare cu butonul Surce code icon-urile paginii de construcţie au devenit active şi puteţi continua construcţia unei pagini proprii în QRZ.com cu text, fotografii, link-uri către alte site-uri sau blog-uri şi alte facilităţi oferite de editorul complex de pagină Web. Pentru detalii faceţi click pe Click here for a tutorial.

Şi acum după un obositor periplu prin aplicaţiile din Internet şi parametrizarea acestora să ne întoarcem de unde am plecat adică la Ham Radio Deluxe, DM780 şi HRD Logbook.

În ultimele patru imagini anexate prezentei expuneri se vede cum putem afla informaţii despre un indicativ pe care l-am văzut pe ecran sau l-am auzit într-un apel. Modulul DM 780 oferă posibilitatea de a se conecta cu QRZ.com pentru orice indicativ care este în baza de date mondială. În acest sens din meniul DM 780 se activează View > Callsign Lookup care deschide fereastra de conectare. În câmpul oferit de fereastră se scrie indicativul şi se apasă butonul QRZ care face imediat conectarea cu QRZ.com pentru indicativul solicitat şi deschide şi un tab nou în DM 780. Se observă în captura de ecran cum G4YDO îşi semnalează prezenţa pentru detalii în QRZ.com.

Un lucru similar se poate realiza făcând click dreapta pe un indicativ afişat în fereastra de recepţie a modulului DM 780. În imagine este indicativul VK2ELF. Se deschide o listă de selecţie în care pe poziţiile inferioare sunt link-urile care fac legătura cu site-uri importante: www.qrz.com/db/vk2elf , Eqsl.cc ‘VK2ELF’ şi Google ’VK2ELF’ care aduc informaţii aproape complete despre indicativul selectat.

clip_image043
Exemplu de construcţie pagină activă din QRZ.com cu o fotografie scanată realizată cu indicaţiile din tutorial. Se observă toate icon-urile de editare active

clip_image045

clip_image047

clip_image049

clip_image051

clip_image053

În loc de concluzii:

– În primul rând ţin să-i mulţumesc lui Dan YO3ZA pentru ajutorul dat în lămurirea rapidă a unor probleme legate de parametrizarea aplicaţiilor şi îndemnul de a face cunoscute aspecte tuturor celor interesaţi.

– În multitudinea de preocupări frumoase şi instructive oferite de radioamatorism a mai apărut una cu care se poate îmbină armonios, Internetul.

– În afara organizaţiilor sau asociaţiilor care îi reprezintă pe radioamatori şi de la care, după părerea mea, se cere foarte mult fără a se da foarte puţin în schimb, o mai bună reprezentare personală a radioamatorilor YO pe Internet este astăzi la îndemâna fiecăruia.

– O astfel de apariţie în http://www.qrz.com pe o pagină atent construită, cu răbdare şi imaginaţie, despre realizări şi performanţe la nivelul fiecăruia, eventual cu o trimitere către un site sau blog personal poate face mai vizibilă prezenţa YO în cadrul comunităţii mondiale. Această construcţie este gratuită, nu costă nimic, decât puţină ambiţie şi voinţa de a o face.

– Am văzut, prin sondaj, foarte puţine pagini de QRZ.com ale radioamatorilor YO excelent realizate. Am văzut însă şi multe pagini ale unor indicative de mare notorietate sau multe cu pretenţii şi veleităţi, care fac multă „gălăgie” prin forum-uri, goale, lipsite de conţinut.

– În afara aspectelor tehnice legate de log şi rezervarea acestuia unul din obiectivele expunerii a fost acela de a îndemna radioamatorii YO să-şi facă activă prezenţa cu câte o pagina proprie în baza de date mondială a indicativelor. O mare parte din indicativele străine prezente în segmentul dedicat radiocomunicaţiilor digitale fac invitaţia de a le vizita pagina lor din QRZ.com. De cele mai multe ori surprizele sunt plăcute şi ne permit să cunoaştem oameni şi preocupări remarcabile.

– Dacă nu ne întâlnim ca să ne cunoaştem, când avem această posibilitate, pe „triajul” mondial al indicativelor în QRZ.com atunci unde mai putem să o facem?

– Toată admiraţia mea pentru cei care îşi mărturisesc elegant pasiunea pentru un hobby inteligent.

Nu este nici o ruşine să ne lăudăm cu realizările, pasiunile şi activitatea noastră.

– Legătura între radioamatorism şi Internet este inevitabilă şi prin prezenţa noastră activă pe Internet putem menţine “cald” acest hobby cu toate valenţele lui.

– Cu alte cuvinte: Dacă nu eşti pe Internet nu exişti!”.

 

 

Advertisements

About frrtehnic

Radioamator din 1963 cu indicativul YO4UQ Maestru al sportului radio.
This entry was posted in HamRadio - Radioamateur. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s